VindLogger – fjernovervågning

VindLogger

Vi har en web-baseret løsning til overvågning og indsamling af produktionsdata (vind og effekt) fra THYmøller monteret med en VindLogger.

VindLogger’en indsamler løbende data for vindhastighed og effekt,  som den hvert minut up-loader til vores server.

Denne server kan nås via PC og Smartphone uanset hvor du er i verden. Bare du har internetadgang.

 

Herunder et PC skærmdump fra 6 kW møllen ved Hørve 29.maj 2012.

Graferne viser minutværdier for ” rullende time” samt timeværdier for “rullende døgn” for vindhastighed, vindpeaks og effekt.

 

Her ud over er der en “historik side” hvor der kan vises minutværdier for hele møllens levetid – opdelt på dag, uge, måned og år.

Der kan sendes en e-mail ved ophør af datamodtagelse eller driftsstop.

 

Herunder VindLoggeren (tv) samt data vist på smartphone. (th)

 

 

 

 

 

 

 

VindLogger’en koster DKK 5.000,- incl moms + evt. ethernetkabel, trådløs wifi udstyr o.a.

Det anbefales at trække et ethernetkabel (outdoor kvalitet) sammen med el-kablet fra mølles styring og ind til routeren.   –  der skal være ca. 2 m fri ledning over fundamentet.

VindLogger’en kræver at der er Internetadgang fra ejendommen.

OBS – desværre er internetadgangen ikke allesteder den bedste. Det betyder at loggeren i perioder ikke kan komme i forbindelse med serveren (den skal jo på hvert minut året rundt) hvilket i sidste ende betyder manglende produktionsdata.

Hvis der vises “— ” i stedet for vindhastighed og effekt er det fordi logger ikke kan komme på nettet.

Vi anbefaler at internetadgangen på ejendommen testes inden loggeren kobles til møllen.  Dette kan gøres ved at låne en logger og sætte til routeren, men uden at koble den til møllen.