Personlig energi

THYmøllen er personlig energi til dig eller din virksomhed. Vindkraft fra en husstandsvindmølle giver en stabil energiproduktion uden store årlige udsving. Alle vindmølle-ejere kan fortælle dig, at det er forbundet med en helt speciel glæde og stolthed, når du producerer din egen bæredygtige vindmølle-strøm. – Og så gør det jo ikke noget, at omverdenen også kan se, at du gør noget for miljøet.
THYmøllen er ren energi – ren samvittighed.