THYmøllens opbygning

De moderne THYmøller er opbygget efter samme princip som de oprindelige THYmøller på 7,5kW og 11 kW. Dvs. efter “det danske koncept”, som blev udviklet sidst i 1970’erne og som stort set alle efterfølgende danske møller blev bygget efter.                Konceptet holder stadig.

Møllen er en 3-bladet horisontalakslet (HAWT) vindmølle opbygget således:

– vindenergien optages af rotoren. Vingetipperne  kan udfældes (luftbremse) ved overhastighed/løbskkørsel. (KUN nødbremse – ikke driftsbremse)

– energien føres  gennem hovedakslen som er ophængt i 2 kraftige rullelejer (hovedlejerne). På hovedaklsen sidder skivebremsen (driftsbremsen). Denne er en “fail-safe” type, som vil aktivere automatisk hvis der opstår fejl.

Bemærk – vi er den eneste producent som sætter bremsen på hovedakslen, lige bag vingerne og dermed IKKE bremser gennem gearkassen. Dette er ikke den billigste løsning da bremsen skal være væsentlig kraftigere idet omdrejningstallet er lavere på hovedakslen end på generatorakslen –  men den eneste rigtige løsning.

– herefter føres energien gennem gearet. Dette er skråfortandet, hvilket sikre lav belastning  samt reducerer støjen. Gearet er dimensioneret til 3 gange så stor belastning som der faktisk overføres.

– endelig omsættes energien til elektricitet i generatoren. Generatoren er en 3-faset asynkron type, som belaster el-nettets 3 faser jævnt.

Møllen er naturligvis udstyret med en PLC computer som bl.a. starter og stopper møllen samt holder den oppe i vinden ved styret krøjning – ikke et vindror, så møllen “dasker ind og ud” af vinden. PLC-styringen sørger også for automatisk udsnoning af  kabler og genstart ved netfejl eller lign.

Møllen leveres på en gittermast fordi denne “syner mindst i landskabet” i fht et rørtårn. Støjen er også mindre generende fra møller med gittermast. Dette skyldes at når vingen der er nedad passerer tårnet kommer den i “læ” og siger “svip”. Denne lyd er meget mere udbredt fra mølle på rørtårn og specielt fra møller som løber i bagvind – altså hvor rotoren er bag tårnet i forhold til vindretningen.

Vi kan levere på rørtårn (uden barduner) hvis dette ønskes. Man må i så fald leve med de nævnte ulemper.

Møllehattens opbygning jvf. ovenstående beskrivelse:

Hovedakslen med lejehus:

Gearet med skråfortanding:

Krøjesystemet:

Driftsbremsen – skivebremsen: