Uvildig produktionsberegning – og ydelser for forskellige mølletyper

juni 2015

Uanset om du overvejer en THY 6 eller 10 kW mølle, eller om du overvejer andre fabrikanter, er det en god ide at få lavet en uvildig og objektiv beregning/vurdering af den forventede årsproduktion.

Ingen giver garantier for de forventede el-produktioner og det skulle det nødig blive et spørgsmål om hvilken fabrikant der “tør byde ind” med den højeste års-produktion.

Da ingen kan lave om på de faktiske vindforhold er det derfor vigtig at de forskellige møller du kigger på bliver vurderet på det samme vindmæssige grundlag. Det kan en uvildig beregning sikre.

Eks. 1

Flere fabrikanter af husstandsmøller med store rotorer (stort rotorareal)  “tilbyder” ofte produktioner der er 2-3 gange større end vores TWP40-10kW.

Det vil dog sjældent (aldrig) blive opfyldt. Læs her hvorfor : http://thymoellen.dk/hvorfor-ikke-25-kw/

En kunde i Thy fik lavet en uvildig beregning hos EMD, Ålborg på vores TWP 40-10kW samt SWP 10 kW:

Uddrag af resultatet herunder:

Jeg har beregnet produktionen for to forskelige møller; THYmøllen og SWP 10 kW.

Forventet årlig produktion

Usikkerhed

THYmøllen, 10 kw, 21.4 m navhøjde

24.300 kWh

+/- 15%

SWP, 10 kW, 18 m navhøjde

45.200 kWh

+/- 15%

Altså en merproduktion på kun 86%   !!!

På placeringer med meget svag vind vil møller med store rotorer kunne lave mere end det dobbelte af vore TWP40-10 kW.  (de “vinder” på det store rotorareal)

Men det vil ofte være placeringer hvor produktionen fra begge mølletyper vil være så lav at projektet opgives.

Få lavet en uvildig beregning så dit sammenligningsgrundlag er i orden.

Eks 2

Flere og flere kunder spørger os om hvad vores møller kan lave ved en middelvind på f.eks 5 m/s. Jeg svarer altid med et modspørgsmål –  “5 m/s –  i hvilken højde over jorden ? ”

Man angiver altid møllers årsproduktion ud fra en middelvind i navhøjde (centrum af vingerne) og da denne varierer fra mølletype til mølletype er det som at sammenligne æbler og pærer hvis de møller man kigger på ikke har samme navhøjde.

Vores  møller har en navhøjde på 21,4 m.  Ser man på en alternativ mølletype med en navhøjde på kun 18 m vil de to møller ikke have samme middelvind på den samme placering.

I 18 m’s højde vil middelvinden typisk være 4-6% lavere end i 21,4 m’s højde.  En reduktion i middelvind på 10% giver en reduktion i el-produktion på 30%.

En uvildig beregning tager højde for dette.