Forventninger til den årlige el-produktion

April 2015.

Vi finder det nødvendigt at sætte fokus på forventningerne til den årlige el-produktion, idet vi fra flere sider har erfaret at “kolleger” oplyse meget høje og helt urealistiske produktionstal for deres vindmøller.

Det gælder både 10 kW og 25 kW møller.

HUSK –  ingen vindmølle eller fabrikant – kan lave om på de faktiske vindforhold.

Det er muligt at disse “kolleger” ikke gør det af ond vilje, men at det er ren og skær uvidenhed.

Man skal huske på følgende:

“at estimerer el-produktion fra vindmøller er det samme som at sælge elastik i metermål”.

I øvrigt gives der aldrig garantier for el-produktionen. Lyder det for godt til at være sandt – så er det det sikkert også.

Hos THYmøllen er der kun Leif og Joakim som laver estimater og budgetter for møllerne. Begge har mere end 25 års erfaring med vindvurdering og projektering af vindmøller i Danmark.

Vi opfordre altid til at få lavet en uvildig beregning for at få klarlagt vindforholdene bedst muligt.

 

Forskellene er tydelige:

Vi har pt mere en 210 stk 6 kW møller kørende over hele Danmark. De gør allesammen deres bedste – dvs de kører når det blæser og står ikke stille pga fejl eller skader.

Alligevel er der møller i det midtjyske (hvor der er mange nåletræsskove og læhegn)  som laver under 10.000 kWt/år,  samtidig med at tilsvarende møller i Thy laver over 30.000 kWt/år.

På Djursland har vi 2 ens 6 kW møller stående med kun 3,5 km i mellem – der er en produktionsforskel på 46%. Det er udelukkende forskelle i det lokale terræn der gør det. (læs uddrag af rapporten fra Per Nielsen længere ned på siden)

 

El-produktionen for en vindmølle bestemmes af følgende forhold:

1 –  overordnede vindforhold (vindene over Danmark)

2 – landsdelskorrektionen (Jylland læ’r for Sjælland)

3 – ruhedsklassen (omgivende terræn ud i 20 km’s afstand – hav, mark, skov, by osv)

4 – topografi (bakke op og bakke ned)

5 – lokale lægivere (læhegn, træer, skove, bygninger m.m. i nærområdet fra 0-500 m fra møllen – specielt i hovedvindretningerne vest og sydvest er lægivere kritisk)

Punkt 1 – 4 er rimeligt fastlagt i vindenergikortet fra RISØ/EMD, men punkt 5 – de lokale lægivere er IKKE indeholdt i kortet. Og de har næsten lige så stor betydning som de øvrige tilsammen.

 

Da husstandsmøller ikke må overstige 25 m i totalhøjde er det netop de lokale lægivere, som ofte skaber store problemer – der resulterer i lave el-produktioner.

Specielt møller med store rotorer (lange vinger) er meget påvirkelige, da de arbejder tættere på jorden en dem med små rotorer. (energi-indholdet i vinden er næsten halveret i 10 m højde i fht 25 m højde)

Læs evt mere her: http://thymoellen.dk/hvorfor-ikke-25-kw/

 

At lokale lægivere skaber reduktioner på op mod 30-40 % er ikke ualmindeligt. Derfor skal de tages alvorligt.

Læs mere her på Danmarks Vindmølleforenings hjemmside:

http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/tidligere/170910_husstandsmoller/tue_nielsen.pdf

http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/tidligere/140912_husstandsmoller/per_nielsen.pdf

http://www.dkvind.dk/fakta/P1.pdf

Per Nielsen, chef for vindenergiafdelingen på EMD International i Ålborg, har i 2013 lavet en analyse af 4 af vores 6kW møller på Djursland.

Læs uddrag af rapporten her:  Per Nielsen – 4 møller på Djursland – Uddrag

 

Det er derfor  altid en god ide at få lavet en beregning af en konsulent fra Danmarks Vindmølleforening (86112600) eller EMD International (9635 4444) . De har den nyeste viden og de nyeste beregningsprogrammer – og de er uvildige.

Der er bedre at bruge 3-4.000,- på en uvildig beregning end at bruge 3-400.000,- (eller 800.000,-) på en vindmølle – og så finde ud af det ikke du’r.

 

Eksempel 1. – Lokale lægiveres indvirkning    – (DV beregning).

En kunde fik lavet en vindberegning af en konsulent fra Danmarks Vindmølleforening. De overordnede vindforhold var gode – ca 19.000 kWh/år – men de lokale lægivere reducerede produktionen med ca 40%.

Det var en skov mod øst og et par ejendomme med beplantning mod vest og sydvest.

Se uddrag af rapporten herunder:

Herunder ses et kort med møllens placering og lægiverne.   Og ja det er et grelt eksempel – men ingen sjældenhed.

Og INGEN placering er helt “ren”.