Vindens Energi – vindteori

Herunder kan du læse lidt om vindteori.

I Danmark får vi størstedelen af vindenergien fra vest, sydvest og syd.

Ca. 50 % af vindmøllens årsproduktion kommer fra disse vindretninger.

Det er derfor uhyre vigtigt at man placerer sin vindmølle så vinden har frit løb fra disse retninger.

Dvs den bedste placering er syd-vest for bygninger, træet og andre lægivere.

 

Du kan læse mere om Darrius-møllen her. introduction_darrieus_wind_turbines

Hvis du vil læse mere om vertikal- og horisontalakslede vindmøller har det Amerikanske NREL (National Renewable Energy Lab.) udført en række tests i 2009 og 2010.

Bl.a på “windspire” – en vertikalakslet husstandsvindmølle (VAWT).  windspire_power_performance_test_report VAWT

eller på en 10 kW “almindelig” 3-bladet mølle (HAWT). 10kW_HAWT_power_performance_test_report

Hvis du bare gerne vil “nørde” med vindteori kan du besøge denne side som gennemgår stort set alle aspekter af vind og vindmøller. (læs)

God læselyst.