Støjforhold

 

THYmøllen – “Den Stille Mølle”

Vores møller har den lovpligtige støjmåling og tilhørende lydrapport.

Konklusionen er helt klar. THYmøllerne  er de mindst støjende møller på markedet!

 

Måling  og rapport er lavet af Orbicon A/S, der er underleverandør for Arbejdsmiljø Midt Vest ApS :

Ved 6 m/s er TWP 40-6 kW’s kildestøj målt til 79,2 dB(A)

Det betyder at støjgrænsen på 42 dB(A) ved nabo’s udendørs opholdsarealer er overholdt på kun 9 (ni) meter.

Ved 8 m/s er THYmøllens kildestøj målt til 80,8 db(A)

Det betyder at støjgrænsen på 44 dB(A) ved nabo’s udendørs opholdsarealer er overholdt på kun 9 (ni)  meter.

 

Hvis naboen er “støjfølsom arealanvendelse” (beboelsesområder, sommerhusområder, rekreative formål m.m) er støjgrænserne hhv. 37 og 39 dB(A). Disse overholder vi på ca 45 meter.

Lavfrekventstøj (max 20 dB(A) indendørs ved nabo) overholdes også på 9 (ni) meter.

Hent notat fra BP Støjmåling vedr. ” Støjafstande”  her

Takket være blandt andet specialdesignede vingetipper, parallelakslet gear med skråfortanding,  et lavt omdrejningstal på rotoren samt en uhyre støjsvag generator på hele 190 kg, er det lykkedes os at producere markedets  mest støjsvage  vindmøller.

Vi arbejder til stadighed med at nedbringe støjen fra møllen til glæde for naboerne – og ikke mindst møllens ejer selv. Han/hun bor trods alt tættest på møllen og skal leve sammen med den i mange, mange år.

 

For TWP 40-10 kW er kildestøjen 84,1 dB(A) ved 8 m/s. Rapport og afstandstabel kan hentes under Download.

 

Tag ud og lyt.

Vi anbefaler at man ALTID tager ud og lytter til den eller de møller man måtte overveje at købe.

Du finder kortet der viser hvor vores møller står under fanen “THYmøllen” / “Hvor kan jeg se en THYmølle ? ”

Det er bevidst vi siger ” …. se en THYmølle”    – du kan nemlig ikke høre den     ; 0)

 

Vores 10 kW mølle har et højere støjtal end 6 kW møllen, da det er en større og kraftigere maskine, men vi synes ikke der er hørbar forskel. Fordi begge møller en konstrueret efter samme princip “arbejder” de ens.