Økonomisk frihed

 

Stigende energipriser – Ikke hos mig!” Så enkelt kan det siges, når du har en husstandsmølle fra THYmøllen.

Hver dag bliver vi bekræftet i at energipriser er flygtige størrelser, og et er sikkert – Energien bliver ikke billigere.

Kombinerer du din mølle med en varmepumpe ( jordvarme eller luft-til-vand eller luft-til-luft), er THYmøllen din forsikring mod stigende energiregninger!

Med de nye afregningsregler hvor overskudsproduktionen kan sælges til 2,50kr/kWh, er der mange der tror at nu handler det kun om at producerer mest muligt strøm og sælge det hele til 2,50 kr.

Det er dog en sandhed med modifikationer.

– Lægger man sit projekt an på at den største del af produktionen skal sælges er man stadig sårbar for hvad der sker med elpriser og afgifter på den energi man køber. Man skal huske på at de 2,50 kr/kWh ikke index-reguleres og at det ikke er sikkert vi synes 2,50 kr  er en høj pris om 8-12 år. Lægger man derimod an på at man skal opnå en stor grad af selvforsyning, typisk til varme (varmepumper), er den del man selv udnytter inflations og pris sikret for fremtiden.

– Sidegevinsten ved at opsætte møllen for selvforsyning er at man skattemæssigt kan kører efter skematisk ordning i stedet for regnskabsmæssig (afskrivninger)  Afskrivninger er meget godt de først 4-6 år, men når afskrivningerne er væk er man skattepligtig på værdien af det man selv udnytter og den del man sælger. Og det bliver til mange skattekroner over de næste 20-30 år. Typisk ser vi af budgetterne at der er 100-250.000 kr mere til ejeren i sparet skat over 20 år. Det er ikke uvæsentligt.

For at må kører efter skematisk ordning skal man udnytte størstedelen af møllens produktion selv (selvforsyning er det primære) – og det kan være vanskeligt, hvis man vælger en for stor mølle med en for stor produktion i fht forbruget på ejendommen.

En mølle der passer til forbruget og kørt efter skematisk ordning giver langt den bedste forrentning af investeringen og største sikkerhed mod kommende pris- og afgiftsstigninger på el.