Understøbning af gittermast

Efter møllen er monteret skal masten understøbes således: