Solceller og vindmølle på samme ejendom

Skrevet af den dec 1, 2015 i Ikke kategoriseret | 0 kommentarer

dec. 2015

Flere af vores kunder, som har solceller på årsbaseret nettomåling (grp. 6) og som har fået vindmølle efter grp. 2 eller 4 med forhøjet pristillæg (250øre/kwt), har fået meddelelse fra energinet.dk om at deres solceller ikke længere kan være på grp. 6.

citat:

Det fremgår af § 5, stk. 2, nr. 1, at egetforbruget skal være fremstillet på et eller flere elproduktionsanlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, og som har en samlet nominel effekt på højst 6 kW pr. husstand.

Hvis du vælger at etablere en husstandsvindmølle på 10 kW, overstiges den maximale effektgrænse på 6 kW pr. husstand jf. § 5, stk. 2, nr. 1. Dette betyder, at dit solcelleanlæg ikke længere vil være berettiget til den årsbaserede nettoafregning.

Den hidtidige opfattelse af teksten har været, at der ikke måtte være mere end 6 kW pr. husstand SOM KØRER ÅRSNETTOMÅLING – hvilket møllen ikke gør.

Den nye tolkning er en væsentlig forringelse af vilkårene for solcellerne og i klar modstrid med tidligere svar fra energinet.dk.

Se punkt 4 :        sol og vind nettomåling – energinet

 

NYT – NYT – NYT :

energinet har nu godkendt de første med solceller til at kunne fortsætte på årsnettomåling.

Se nedenstående mail til en af vores kunder:

 

Jeg tillader mig endnu engang at rette henvendelse til dig i forbindelse med din ansøgning om forhøjet pristillæg til husstandsvindmøller.

 Baggrunden for min henvendelse skyldes, at jeg kan se, at du har et solcelleanlæg på anlægsadressen, der er afregnes årligt (årsbaseret nettoafregning / gruppe 6).

 Energinet.dk har nu afgjort, at det for anlægsejere, der har søgt om tilsagn senest 31. december 2015, er muligt, at opretholde den årsbaserede nettoafregning for deres solcelleanlæg.

Såfremt du opnår et tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til husstandsvindmøller, påvirker det altså ikke afregningen for dit solcelleanlæg.

 Derudover gør jeg vejledende opmærksom på de tekniske forhold, der skal være opfyldt på din husstandsvindmølles nettilslutningstidspunkt:

  1. Husstandsvindmøllen og solcelleanlægget skal tilsluttes separate forbrugsinstallationer.
  2. Husstandsvindmøllen og solcelleanlægget skal have separate stikledninger.
  3. Der skal kunne måles et forbrug på begge anlæg. Dette betyder, at både husstandsvindmøllen og solcelleanlægget skal forsyne et forbrug på anlægsadressen, og at de ikke må tilsluttes elnettet direkte. 

 

 

Lukket for kommentarer